Esittely

Tarjoan terapiapalveluita aikuisille, nuorille sekä heidän vanhemmilleen monissa erilaisissa elämäntilanteissa (esim. masennus, uupumus, ahdistus, vaikeudet ihmissuhteissa, opiskelussa tai työssä)  sekä psyykkisissä häiriöissä ja sairauksissa.

Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK). Olen suorittanut erityistason ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen, yhteisöhoidon koulutuksen sekä EMDR-terapeutin koulutuksen. Minulla on pitkä työkokemus nuoriso- ja aikuispsykiatriasta sekä päihdetyöstä julkisella sektorilla.

Minulle tärkeitä arvoja terapiatyöskentelyssä ovat ihmisen kunnioitus ja tasa-vertainen sekä luottamuksellinen yhteistyö. Työotteessani näkyvät pitkä työkokemus, joustavuus sekä monipuolisten työmenetelmien käyttäminen. Säännöllisellä kouluttautumisella pyrin saamaan työskentelyyni uusia ajanmukaisia työvälineitä, joista tuon tässä joitakin aihealueita  esille:

Mindfullness
Tietoinen läsnäolo
Trauma, dissosiaatio
Varhainen vuorovaikutus
Nuorisopsykiatriset erityiskysymykset
Vanhemmuus, parisuhde
Päihteet
Psyykkiset häiriöt
EMDR 

Toimitilani sijaitsee Siilinjärvellä.  Terapiatyöskentely voi tapahtua myös asiakkaan omissa tiloissa/kotona (Aluehallintoviraston lupa).

Minuun voi olla yhteydessä puhelimitse p. 050 566 6269 tai sähköpostitse  info(at)psykoterapeuttilaine.fi

erja_etusivu

%d bloggers like this: